Multidisciplinaire denktank

Covid-19 plaatst ons land voor ongekende uitdagingen op het gebied van werk, gezondheid en sociale zekerheid. Van de omgang met een andere werkomgeving, onduidelijkheid over wanneer iemand arbeidsongeschikt is, tot toenemend verzuim, beperktere re-integratiemogelijkheden en een gebrek aan stage- en leerplekken. Dit zijn problemen die niet alleen door het coronavirus zijn veroorzaakt, maar door de crisis wel zijn blootgelegd of versneld.

Deze vraagstukken vragen om een multi-disciplinaire aanpak. Daarom heeft het Register Specialistisch Casemanagement het initiatief genomen voor het oprichten van de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid (WPCI). Alle relevante vakgebieden zijn vertegenwoordigd: van casemanagers, arbodiensten en private uitvoerders tot verzekeraars en het UWV. De aangesloten leden vormen de dagelijkse uitvoeringspraktijk, hebben daarmee als geen ander zicht op wat wel en niet werkt. Zij zijn het beste in staat om de gevolgen van de corona-pandemie voor werkenden, waaronder (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers, zoveel mogelijk te beperken.

Praktische handvatten

De volgende vier uitdagingen vragen volgens ons dringend om actie:

  1. Gezond en veilig werken in coronatijd
  2. Perspectief voor door Covid-19 getroffen werknemers
  3. Nieuwe verzuim en inkomensproblematiek voor zijn
  4. Wendbaarheid door uitvalpreventie en soepele re-integratie

Als WPCI gaan we aan de slag om voor deze uitdagingen praktische handvatten en concrete oplossingen te ontwikkelen. Hierbij putten wij uit de kennis en ervaringen van partijen die dagelijks in de uitvoering actief zijn. Die weten wat wel en niet werkt.

Jouw bijdrage is welkom!

Post Corona Werkgroep Inzetbaarheid