Nieuwe denktank aan de slag met uitdagingen rond werk en gezondheid door corona-pandemie

De coronacrisis legt een aantal prangende kwesties rond inzetbaarheid bloot. Van de omgang met een andere werkomgeving, onduidelijkheid over wanneer iemand arbeidsongeschikt is, tot toenemend verzuim, beperktere re-integratiemogelijkheden en een gebrek aan stage- en leerplekken. Dit zijn problemen die niet alleen door het coronavirus zijn veroorzaakt, maar door de crisis wel zijn blootgelegd of versneld. Om praktische oplossingen te vinden voor deze problemen, is de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid opgericht.

De Werkgroep is een initiatief van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). De nieuwe multidisciplinaire denktank richt zich specifiek op uitdagingen rond werk, gezondheid en sociale zekerheid ten gevolge van de corona-pandemie. Alle relevante vakgebieden zijn vertegenwoordigd: van casemanagers, arbodiensten en private uitvoerders tot verzekeraars en het UWV en de AWVN.

De aangesloten leden komen uit de dagelijkse uitvoeringspraktijk en hebben daarmee als geen ander zicht op wat wel en niet werkt. De leden hebben de gezamenlijke ambitie werkveld overstijgende oplossingen aan te dragen, die werkenden, werkgevers en de overheid daadwerkelijk helpen de huidige problemen het hoofd te bieden.

Uitdagingen

De werkgroep signaleert de volgende 4 uitdagingen die dringend om een oplossing vragen:

  1. Gezond en veilig werken in coronatijd: de huidige realiteit van besmettingsrisico, afstand houden en zoveel mogelijk thuiswerken vraagt om nieuw beleid voor gezond en veilig werken.
  2. Perspectief voor door Covid-19 getroffen werknemers: de kennis over langetermijngevolgen van besmetting met Covid-19 is nog beperkt, maar het is duidelijk dat ze sterk uiteenlopen. Bij arbeidsongeschiktheid of langdurige beperkingen is het van groot belang om de getroffen werknemers zoveel mogelijk perspectief te bieden.
  3. Nieuwe verzuim- en inkomensproblematiek vóór zijn:  voor werkgevers en werknemers staan grote financiële belangen op het spel. Nu vaststaat dat de coronacrisis nog een tijd zal voortduren, is het van groot belang dat er heldere en eenduidige regels en afspraken komen, die alle betrokkenen houvast bieden.
  4. Wendbaarheid door uitvalpreventie en soepele re-integratie: wendbaarheid is een essentieel vereiste om soepel van werk naar (ander) werk te schakelen, en te voorkomen dat werknemers onnodig aan de kant komen te staan. 

Eerste doel van de werkgroep is de ontwikkeling van praktische Handvatten Inzetbaarheid Post Corona. De werkgroep wil deze handvatten medio januari opleveren.

Nieuwe denktank aan de slag met uitdagingen rond werk en gezondheid door corona-pandemie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *