De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou naast handhaving nadrukkelijk moeten kiezen voor een preventieve werkwijze. Een proactieve bronaanpak, gericht op het voorkomen van misstanden vóór ze ontstaan. Dit kan de toezichthouder vormgeven door zélf de dialoog met stakeholders op te zoeken, schrijft de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid in een open brief aan de AP.

De ontwikkelingen rond privacy en Covid-19 vertonen een vertrouwd, maar ongewenst patroon. Werkgevers zoeken manieren om besmettingen op het werk te voorkomen en werknemers inzetbaar te houden. Omdat maatregelen de privacy raken, geeft de AP de grenzen aan. Inclusief de sancties die werkgevers riskeren als ze die overtreden. Zo ontstaat een negatieve dynamiek. Werkgevers moeten grotendeels zelf en onder dreiging van boetes uitvinden hoe ze kunnen bijdragen aan een gerechtvaardigd bedrijfsdoel met een groot maatschappelijk belang.

Een grote tempoversnelling ligt binnen bereik

In de open brief moedigt de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid de AP aan om naast zijn handhavende activiteiten te kiezen voor een preventieve werkwijze. Een proactieve bronaanpak, gericht op het voorkomen van misstanden vóór ze ontstaan. Dit kan de AP vormgeven door zélf de dialoog met stakeholders op te zoeken. En door vervolgens goede praktijken te publiceren: ‘Zó kunnen werkgevers binnen de privacyregels bijdragen aan oplossing van dit vraagstuk’. Zo’n proactieve dialoog maakt een enorme tempoversnelling mogelijk bij het realiseren van oplossingen die de privacy waarborgen én de kwaliteit van bedrijfsbeleid verbeteren.

De WPCI is graag bereid tot een dialoog met de AP en roept andere belanghebbenden op om hier ook bij aan te haken.

Lees de open brief:

WPCI publiceert open brief aan Autoriteit Persoonsgegevens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *