De Post Corona Werkgroep Inzetbaarheid spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Post Corona Werkgroep Inzetbaarheid. Voor de gevolgen van foutieve informatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Corona Werkgroep Inzetbaarheid nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.