De Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid (WPCI) biedt een unieke multidisciplinaire denktank voor het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van Covid-19 op het terrein van werk, gezondheid en sociale zekerheid. De aan de werkgroep verbonden professionals zijn allen werkzaam bij organisaties die op dit terrein toonaangevende expertise in huis hebben. Ze delen de overtuiging dat werk de beste sociale zekerheid is en dat niemand het verdient om onnodig langs de kant te staan. Daarnaast kennen ze uit eigen ervaring de kracht van multidisciplinaire samenwerking bij het ontwikkelen van praktische handvatten en oplossingen. De oprichting van de werkgroep is een initiatief van het bestuur van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Acture Groep
Annabelle Hagoort

Adfiz
Bart Mol

AON
Alex van den Doel

Arbode
Ruud van de Laar

AWVN
Jan de Kramer

Centrum voor Bedrijfsgezondheid
Giscard van Velzen

Federatie RADI
Gary Damen

Icara
Isabella Bruggenkamp

Jobport
Tolja van de Bilt

KoM
Lars Scheurer

NOLOC
Ester Leibbrand

NVvA
Willemiek de Hoop

RSC
Marjol Nikkels, Bart Brenninkmeijer, Gaston Merckelbagh en Jan Willem Klompsma

Richting
Lars Scheurer

RNVC
Monique Ballering

UWV
Milan Jansen