Als multidisciplinair gezelschap focust de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid op het zo goed mogelijk aan het werk houden van mensen. We ontwikkelen hiervoor praktische Handvatten Inzetbaarheid Post Corona. De moeten antwoorden formuleren op de volgende uitdagingen:

Gezond en veilig werken
In de afgelopen periode hebben veel organisaties (zeker in de krimpsectoren) hun flexibele schil versneld afgebouwd en een personeels- en stagestop ingevoerd. Werknemers die de afgelopen tijd toch bij een nieuwe werkgever gestart zijn, hebben hun collega’s vaak alleen nog maar via zoom of team calls gesproken. Dit bemoeilijkt  het formele en met name het informele inwerken. Stageplaatsen en inwerk-programma’s zijn nu belangrijker dan ooit.

Verzuimbegeleiding 
De kennis over langetermijngevolgen van besmetting met Covid-19 is nog beperkt, maar het is duidelijk dat ze sterk uiteenlopen. Waar de één vlot herstelt en verder klachtenvrij blijft, kampt de ander met hardnekkige gezondheidsproblemen of blijvende schade, bijvoorbeeld aan de longen. Hoe bied je perspectief aan door Covid-19 getroffen werknemers?

Uitvalpreventie 
De corona-uitbraak toont aan dat ons stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid onvoldoende is toegerust voor grote schokken. Onzekerheid over werk en inkomen veroorzaakten niet alleen een vloedgolf van slechts deels terechte ziekmeldingen. Hoe voorkomen we nieuwe verzuim -en inkomensproblematiek?

Wendbaarheid
De corona-pandemie onderstreept het belang van een al langer lopende discussie over werk en sociale zekerheid. Wendbaarheid is een essentieel vereiste om soepel van werk naar (ander) werk te schakelen, en te voorkomen dat werknemers onnodig aan de kant komen te staan. Of dat ze bij nieuwe taakvereisten of baanonzekerheid vluchten in oneigenlijk verzuim.