De huidige realiteit van besmettingsrisico, afstand houden en zoveel mogelijk thuiswerken vraagt om nieuw beleid voor gezond en veilig werken. Niet alleen om nieuwe besmettingen en een tweede golf te voorkomen. Net zo goed om recht te doen aan het feit dat de uit nood geboren nieuwe werkwijze naast nadelen ook voordelen biedt. En dat werkgevers en werknemers aangeven dat ze hier ook in de periode na Covid-19 van willen blijven profiteren. Concrete knelpunten en kansen zijn:

• Besmettingsrisico’s minimaliseren

• Wetgeving, beleid en voorzieningen realiseren voor prettig en gezond thuiswerken

• Nieuwe vormen van samenwerking vinden, met meer zelfsturing door de werknemer

• Hulp en regie bieden bij psychische klachten

• Voortvarende aanpak realiseren van leefstijlproblematiek

• Oplossingen vinden voor het spanningsveld privacy-preventie