De corona-uitbraak toont aan dat ons stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid onvoldoende is toegerust voor grote schokken. Onzekerheid over werk en inkomen veroorzaakten niet alleen een vloedgolf van slechts deels terechte ziekmeldingen. Er ontstond ook verwarring en discussie over de definitie van arbeidsongeschiktheid. En grote onduidelijkheid over voorschotten bij vertraagde toekenning van WIA-uitkeringen. In alle gevallen staan voor werkgevers en werknemers grote financiële belangen op het spel. Nu vaststaat dat de coronacrisis nog een tijd zal voortduren, is het van groot belang dat er heldere en eenduidige regels en afspraken komen, die alle betrokkenen houvast bieden. Concrete kansen en knelpunten zijn:

• Beschikbare kennis vertalen naar snelle triage door bedrijfsartsen

• Ontwikkelen handvatten voor onderscheid griep, corona en andere problematiek

• Aanscherpen definitie arbeidsongeschiktheid: oplossen knelpunt wel kunnen, maar niet mogen werken

• Helderheid creëren over voorschotten bij overschrijding WIA-termijnen door UWV