De kennis over langetermijngevolgen van besmetting met Covid-19 is nog beperkt, maar het is duidelijk dat ze sterk uiteenlopen. Waar de één vlot herstelt en verder klachtenvrij blijft, kampt de ander met hardnekkige gezondheidsproblemen of blijvende schade, bijvoorbeeld aan de longen. Weer anderen worstelen met de combinatie van fysieke, cognitieve en psychische klachten die bekendstaat als het post intensive care syndroom (PICS). Bij arbeidsongeschiktheid of langdurige beperkingen is het van groot belang om de getroffen werknemers zoveel mogelijk werkend perspectief te bieden. Concrete knelpunten en kansen zijn:

• Identificeren randvoorwaarden en succesfactoren duurzame re-integratie

• Optimale nazorg en begeleiding bieden bij langdurige klachten en beperkingen

• Passende antwoorden vinden op WIA-instroom bij blijvende gezondheidsschade