De corona-pandemie onderstreept het belang van een al langer lopende discussie over werk en sociale zekerheid. Gezondheidsmaatregelen en recessie raken diverse sectoren hard; de eerste massaontslagen zijn een feit. Er is ook een groot gebrek aan stageplaatsen en er doet zich veel verborgen werkloosheid voor, met name onder jongeren. Gelukkig staan hier groeisectoren en nieuwe banen tegenover. Ook ondergaan veel organisaties een versnelde digitale transformatie. Wendbaarheid is een essentieel vereiste om van deze kansen te profiteren. Maar ook om soepel van werk naar (ander) werk te schakelen, en te voorkomen dat werknemers onnodig aan de kant komen te staan. Of dat ze bij nieuwe taakvereisten of baanonzekerheid vluchten in oneigenlijk verzuim. Op dit vlak is nog veel winst te behalen. Concrete kansen en knelpunten zijn:

• Meer dialoog, regie en tijdige activering realiseren ten aanzien van loopbanen

• Modulair uit te bouwen tools ontwikkelen voor overgang van werk naar (ander) werk

• Valse starts en verborgen werkloosheid jongeren zoveel mogelijk voorkomen

• Uitruil realiseren met ouderen die eerder (gedeeltelijk) willen terugtreden

• Optie creëren om bij ziekte waar nodig vanaf dag 1 uit te gaan van re-integratie bij een andere werkgever (spoor 2)

• Budget vrijmaken voor talentontwikkeling, omscholing en financieel advies

• Voorkomen dat werknemers door inkomenszorgen verminderd presteren of uitvallen